Brak coins za osiągnięcie


  • Mam pytanie powiem zdobyć osiągnięcie ale pojawił się błąd chodzi o 10 sezonów w tej samej lidze

  • Polish Moderator

    @gizzii82 ostatnio ten błąd pojawiał się wielu osobom więc musisz czekać na rozwiązanie.
    Moreover, you should wrote in English on that forum if you want to help next time or you should write on Polish forum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.