Hiçbiryere giremiyorum  • PC üzerinden hangi sekmeye girersem gireyim error la karşılaşıyorum. Neden başıma geliyor? E-mailimi bugün aktifleştirdim. Acaba ban mı yedim? Yediğimi düşünmüyorum illegal bir şey yapmadım. Neyse cevap bekliyorum.


 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.