oyuncularımı geliştirmek için anteramana aldığımda tamamlanması 1 günü geçiyor normalde 8 sattde bitmesi gerekirken

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.