عندي مشكلة انه مش بيعرض قائمة اللاعبين فيالفريق ومش عارف ابيع لاعيبه ومش عارف اعرض لاعبين اي فريق ف الدوري ايضا وشكرا


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.