Coins gelmedi


  • Şuanda hesabıma tanımlı olan OVR ligi için iş külübünde game of war oyunu 500 coins idi levelleri tanımladım gelmedi hayla.
    Siz tanımlarmısomız.?


  • Merhaba @OguzCetins

    Teklifi veren sponsor firma ile iletişime geçmelisiniz. OSM bu konuda yardımcı olamıyor.

    Tekliflerin tamamlanması 30 günü bulabilmektedir.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.