bilgisayarda oynarken sürekli oops hatası veriyor kullanılmıyor oyun ....


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.