dün yönettiğim takıma bugün giriş yapamıyorum ve o takımı yönetiyor olarak gözüküyorum ne yapmalıyım


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.