Tamam hata gideriliyor da lig başladı ne zaman olucak telafisi ne olucak bunun?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.