Tamam hata gideriliyor da lig başladı ne zaman olucak telafisi ne olucak bunun?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.