Busnissclub boscoins


  • Ik heb via de busnissclub een opdracht uitgevoerd van mobile strike 1000 boscoins (hq lvl 10 behalen) maar niks ontvangen?

  • Moderator NL

    @charkaouii_NL

    Het kan tot een week duren voordat de Bosscoins worden toegevoegd. Indien je na een week nog geen Bosscoins hebt ontvangen kan je contact op nemen met de aanbieder (Supersonic, PersonaLy of Tapjoy). Klik op het mannetje waaronder de aanbieding vermeld staat. Daar vind je de mogelijkheid om contact op te nemen.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.