Zaman hatası


  • Merhabalar,

    Benim futbolcularımın antrenmanı bitmesine rağmen her seferinde baktığımda bir 5 saat daha var gösteriyor. Boss coin ile ödeyip bitirmeyi seçtiğimde ise "an error has occured" hatası veriyor. Lütfen yardımcı olun.


  • @Cenzic o hata bazen bende de oluyor sayfayı yenilediğim de geçiyor.


  • @Cenzic Merhaba

    Tüm internet ayarlarını ve Çerez'leri temizleyiniz.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.