عايز حل للموضوع ده من فضلكم انا عايز اعمل طاقم وكل اما اغير الصورة ورابط الصفحة يقولي كدا


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.