Baska bir hesabımla girecektim zaten yanlıskla istifa edince bulamadım ligi bile

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.