Baska bir hesabımla girecektim zaten yanlıskla istifa edince bulamadım ligi bile


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.