Grupa C straaaaszny ścisk , nic sie nie wyjaśnia z kolejki na kolejkę coraz gorzej !;) powodzenia :)


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.