Posypała sie końcówka :) lipton :) Dziekowa za walkę ;)


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.