4-4-2 B paslı taktiğine karşı 4-3-3A paslı oyun kullanılması uygun mudur ?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.