cod promo


  • de unde luam un cod promo?


  • @KubilayChan Salut,
    codurile promo sunt daruite de catre staff-ul OSM. Cand se da un cod promo, vei fi anuntat pe email (il primesti acolo) sau daca este universal, pe forum.
    Succes.
    P.S.: Data viitoare poti intreba, pe topicul deja creeat, nu sa creezi altul.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.