İllegal transfer yapılıyor diye bildiriyorum ama ilgilenen olmuyor.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.