wolsburg ile sezona yeni başladım hangi taktikle oynamam için yardımcı olabilecek varmı


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.