eskiden küçük bir miktar sponsordan borç alabiliyorduk kaldırıldı mı acaba?

Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.