Lig bitiyor kazandığım puan menajer puanıma eklenmiyor ve sıralamada yerim değişmiyor yardımcı olun

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.