Automatische club selectie update v.3.29.0


  • Als PC gebruiker merk ik op dat de laatste update ervoor zorgt dat je na het inloggen eerst je club slot moet kiezen voordat je toegang hebt tot je club.
    Ik heb geen idee wat het voordeel hiervan is. Vroeger kon ik direct zien of er wat aan de hand was met slot 1 en zoniet kon ik door naar slot 2.

    Wanneer ik inlog in gmail of hotmail moet ik toch ook niet daarna nog postvak in kiezen? Slechte zaak.

  • Moderator NL

    @R0bbyK_NL

    En je vraag of bug melding is? Als je een suggestie wilt maken om dit aan te passen kan je naar OSM: Het Spel en het daar posten. Dat subforum is bedoeld voor de suggesties en ideeën.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.