hesabımdan bir anda 200 altın yok oldu nasıl olabilir


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.