Mededeling CrewCup


  • Global Staff

    Voor nu zijn we bezig met de laatste CrewCup. Binnen 4 weken zal de daadwerkelijke crewupdate komen waar ook een systeem in zal zitten waar crews het tegen elkaar op gaan nemen. Om deze reden zullen we de CrewCup (tijdelijk) stilleggen.


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.