Geen account , maar wel op de vrienden lijst


  • Ik wil graag iemand verwijderen van de vriendenlijst die ondertussen geen account meer heeft.
    Kan niet ontdekken hoe dat gaat.

  • Moderator NL

    @Pondboy_NL

    Is niet meer mogelijk dan. Om iemand te verwijderen als vriend moet je bij zijn profiel zijn om vanuit daaruit de vriend te verwijderen van je vriendenlijst. Op het profiel staat onder de managernaam: Chat, Voeg toe, Nodig uit. Bij managers die op je vriendenlijst staan staat Ontvriendt i.p.v. Voeg toe. Aangezien die manager zijn account heeft verwijderd kan je ook niet meer op zijn profiel komen.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.