takım tamamen genç mi olmalıdır, yoksa 1-2 tane yaşlı oyuncu bulundurulmalı mı ?


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.