ekip kurdum üye davet edemiroum sohbete yazamıom bir şeyler ters gitti diyor


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.