arkadaşlarımı davet etmek istiyorum ama sorun verıyor ne yapmalıyım


 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.