kulüp seçme yerlerinden bir tanesinde "Kulüp geçici olarak devre dışı" hatası


Locked
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.