Oyuna yeni başladım ve maç gecikti diyor hep böyle oluyormu yardımcı olurmusunu

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.