Hoe kan ik contact opnemen met iemand van osm.Ik ben een nieuwe competitie gestart en wil me muntjes ontvangen voor iedereen

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.