Hallo Ik heb bij twee wedstrijden van gisteren "vertraagd" staan. Is er iets wat ik fout heb gedaan?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.