forum crew


  • goedenavond vroeg me af of het forum van crew zelf of dat weggaat?
    Want zie nu allemaal cafe's van alle crews hier allemaal onder mekaar vind het verder een aanfluiting.


  • Crews hebben een eigen intern forum. De cafés zijn er om zo ook extern wat te kunnen communiceren met elkaar.

  • Moderator NL

    @Triple-444_NL

    Zoals Jip al zei, intern crewforum is er nog gewoon. Onderaan bij de categorieën zou je je crewforum moeten zien. Zo niet, dan eerst even uitloggen op dit forum (dus niet uitloggen op OSM zelf).

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.