Telefona bildirim gelmiyor yardım !!!


  • Arkadaşlar telefonuma bazı sebeplerden dolayı format atmak zorunda kaldım formattan sonra osm android uygulamasını yüklediğimde normalde gelen bildirimler gelmemeye başladı mesela internet kapalı iken bile "antrenman oyuncu gelişme kaydetti " bildirimi gelirken şimdi gelmiyor telefonun ve uygulamanın bildirim ayarlarında problem yok ne yapmalıyım ?

  • English Moderator

    Hi, when posting here can you only use English please? If you'd prefer to use Turkish, feel free to use the Turkish forum :) Thanks!

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.