Wat bij gelijke punten? Doelsaldo of gewonnen wedstrijden?

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.