Zaniżanie cen transferów.


  • U mnie w lidze widzę cały czas jak jeden zespół sprzedaje drugiemu zawodników po pół ceny które kupuje wcześniej. Nie wiem czy to jest ok co do innych graczy. Czy to nie jest rozpatrywane? Ja miałem kilka drużyn które nie grały ze sobą i zostałem zawieszony w meczach a tu ewidentnie kolesie grają na siebie lub tylko jedna osoba z dwóch adresów IP i nic się z tym nie robi. Sprawdźcie jak nie wierzycie.

  • English Moderator

    Hello mate,
    you should post only in English if you want us to understand you or use your language forums and post there.

    Happy New Year :santa:

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.