Coins action


  • ![0_1483132098841_upload-4f4ff5b2-ed84-440e-a6f3-dea6703a8cb9](Uploading 100%) )

    Ongeveer een uur geleden heb ik deze coins actie gedaan. maar heb er nog niets voor gekregen. Instructies wel opgevolgd.

  • Moderator NL

    @ko2012_NL

    Het kan soms een aantal dagen duren voordat de Bosscoins worden toegevoegd. Wanneer je na 5 werkdagen nog steeds geen Bosscoins hebt ontvangen kan je contact op nemen met het externe bedrijf. Via de bussinessclub kan je op het mannetje klikken en vervolgens op support te klikken.

    Overigens werkt je screenshot niet door die op die manier te posten. Wanneer je screenshot is geĆ¼ploaded via een uploadsite hoef je alleen maar de link van de afbeelding door te geven (meestal .img als extensie)

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.