Tekliflerde ki Uygulamalar'ın Yapılıp Karşılığının Alınmaması