Spel organisatie / stemmen


 • Community Manager

  Beste forum bezoeker,

  Gezien de vele animo voor spelletjes te organiseren op het forum bieden wij jullie dit topic aan. Tevens is dit topic bedoeld voor eventueel “stemmen” om bij veel aanmeldingen het populairste spel te kiezen. Op dit forum is het maximaal toegestaan om 2 spellen tergelijkerijd doorgang te laten vinden. Aanvragen voor een spel per PM bij de moderators wordt hierdoor niet in behandeling genomen.

  ➡Spel organiseren
  Om een spel op dit forum te organiseren hebben we de volgende basispunten van je nodig:

  • Spelnaam
  • Uitleg spel: Een duidelijke omschrijving hoe het spel gespeeld dient te worden en wat het inhoud.
  • Aantal deelnemers die meedoen.
  • Regels: Duidelijke omschrijving van wat niet toegestaan is tijdens het spel.
  • Tijdsduur: Een schatting hoelang het spel duurt [Wij hanteren een uitlooptijd van circa 1 week door eventuele omstandigheden.] En natuurlijk op welke datum je het spel wilt starten [Afgezien van een eventueel inschrijftopic]
  • Inschrijftopic: Kan buiten het spel om. Geef wel duidelijk aan of deze van toepassing is.

  De moderators bepalen in eerste instantie [Gezamenlijk] of je opzet is goedgekeurd. Bij meer dan 2 aanmeldingen rond dezelfde tijd bepalen de forum bezoekers via een “stemronde” welk spel er gespeeld wordt. Plaats je aanmelding ruim van te voren [2 weken] hier neer wil je op de genoemde datum kunnen starten.

  Bij uitvoering van een spel krijg je van ons een “sticky” topic voor de regels/uitleg van het spel. Het spel zelf zal via een gewoon topic plaats vinden. Ook houden de moderators toezicht op de regels binnen het spel voor zowel de deelnemers als niet-deelnemers.

  Eventuele prijzen zijn voor rekening van de organisator. Deze hoef je niet vooraf te melden.

  Vaak zijn er terugkerende spellen. Bij een “dubbele” aanvrag voor een spel komt er ook een stemronde.

  Eventuele stemrondes zullen via dit topic gehouden worden. De mods geven d.m.v. een een bericht aan wanneer en tot hoelang gestemt kunt worden.

  Dit is geen discussietopic noch een café. Alleen reageren als je een spel wilt organiseren of als er een stemronde plaats vind. Overtreding kan bestraft worden met een forumban.

  ➡ Aanvullende eisen: Spel organiseren

  Tijdsplanning:
  -Het aantal rondes [Mits van toepassing]
  -Tijdsduur 1 ronde [Mits van toepassing]
  -Uitslag verwacht van een ronde [Mits van toepassing]
  -Start en einddatum gehele spel