geunlockte missies


  • Hee, ik heb al tijdje niet gespeeld en sinds paar weken erg fanatiek bezig. Ik kom uit de tijd dat we seizoenskaarten kochten en premiumkaarten :D .. maar ik zie ook dat je missie's heb.. tegenwoordig. ik heb deze nooit uitbetaald gekregen.. ik zie ook missie's staan zoals cupfighter... heb echt al meer dan 3x beker gewonnen :) is het nog mogelijk dat ik deze 'uitbetaald ' krijg?

  • English Moderator

    Hello mate,
    you should post only in English in these forums or you can use your language version and post there.
    Happy New Year :santa:

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.