Hasanaktar15 oyunda hile yaptı karsı takımdan kendine oyuncu aktardı gereğinin yapılmasını arz ederim

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.