HasanAktar oyunda hile yaptı.karşı takımdan oyuncu kendine aldı gereğinin yapılmasını arz ederim.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.