Muntjes OSM weg


  • Een tijdje geleden heb ik achievements gehaald en deze werden toen der tijd omgezet in eigen vermogen (wat ik nooit gebruikt heb) en na de update is dit weggegaan maar heb ik hier geen munten voor in de plaats voor gekregen wat resulteert in een achterstand voor iemand die het spel gratis speelt. Mijn vraag is nu kan ik nog van die munten krijgen voor het eigen vermorgen dat ik nooit gebruikt heb en nu dus weg is

  • English Moderator

    Hello mate,
    use English language in these forums or use your language forums for your posts.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.