Problemen met trainen, dokter en jurist.


  • Het gebeurt iedere keer dat als je spelers traint, naar een dokter stuurt of een jurist gebruikt dat je begint bij 8 uur wachten en vervolgens wordt het 24 uur, 38 uur, 48 uur en soms zelfs over de 50 uur waardoor je soms zelf 2 dagen moet wachten tot ze klaar zijn met trainen etc... Zouden jullie dit kunnen nakijken want het is redelijk vervelend.

  • English Moderator

    @elroy-afca_NL Hi, welcome.
    Please remember that this forum is English only.
    If you want to join the conversation in your own language, you can join your country's group and disscuss things in your own language.
    logout from the forums and login again to see your community's forum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.