Uitloggen op iOS


  • Ik heb een iPhone 6, Helaas kan ik niet uitloggen op mijn telefoon dus kan ik alleen het account dat ik verwijderd heb daarop gebruiken, die het dus niet meer doet. Nu moet ik iedere keer online op mn nieuwe account gaan terwijl ik mn nieuwe account gewoon op de app wil kunnen gebruiken.

  • English Moderator

    @BartPoepe_NL Hi, welcome.
    Please remember that this forum is English only.
    If you want to join the conversation in your own language, you can join your country's group and disscuss things in your own language.
    logout from the forums and login again to see your community's forum.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.