OSM app


  • Vroeger kon je rechtsboven op het inlogscherm op Android veranderen van OSM naar OFM. Sinds 3.0 kan dat niet meer. Komt dit terug of blijft dit zo? Dank.

  • Moderator NL

    @Furrax_NL

    Je zou nog steeds moeten kunnen switchen tussen NL en World op de Android app. Ik zal even navragen hoe dit nu precies werkt.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.