Veel mis


  • Wat is er allemaal aan de hand de laatste tijd. Mijn sponsors betalen niet uit bij thuiswedstrijden,de spelers zijn na een training al hun fitheid kwijt en nu zijn al mijn doelpunten weg bij mijn spelers

  • Moderator NL

    Bekend, is een bug sinds als het goed is afgelopen donderdag waardoor een aantal dingen niet lekker lopen. We zijn bezig met een oplossing!

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.