Niet meegaan in nieuwe competitie.


  • Ik heb een competitie gejoind. Deze is nu klaar. Maar ik ga automatisch mee over. Ik krijg alleen de keuze om in de huidige competitie door te gaan of een nieuwe te kiezen. Totaal even niks doen op dit account is geen optie. Of wanneer komt : "ga door in de huidige competitie" te vervallen....

  • Moderator NL

    @putse-boys_NL

    'Ga door in de huidige competitie' betekent niets anders dan dat je weer een nieuw team kan kiezen in diezelfde competitie waar je vorig seizoen ook in meespeelde. Dit is gedaan zodat je geen toestemming meer hoeft te vragen aan de moderator om een team te gaan managen mocht de competitie gesloten zijn.

    Je krijgt dus niet automatisch een nieuw team. Als je dus geen team meer wilt managen op dat clubslot hoef je dus verder niets te doen. Wanneer je dan weer besluit om een team te gaan managen en je zit nog steeds in die competitie kan je zo weer een nieuw team kiezen of er voor kiezen om in een andere competitie te gaan spelen.

    'Ga door in de huidige competitie' blijft dus staan zolang de moderator door gaat met zijn/haar competitie en jou blijft meenemen naar het volgende seizoen.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.