(Ex-)crewleden op crewforum


 • Beste crews,

  Met de invoering van het huidige forum is er het een en ander verandert aan het interne forum voor crews. Crews hebben sindsdien een eigen forum, waar enkel crewleden toegang tot hebben. Op dit moment is echter het probleem dat managers die een crew verlaten toegang blijven behouden tot het crewforum van hun voormalige crew. Bij deze informeren we jullie hierover en geven we tevens de mogelijkheid om dergelijke gevallen aan ons door te geven. Dit doe je door volgende regels te kopiëren en in te vullen:

  Managernaam ex-crewlid:
  Crewnaam:

  Aan de andere kant kan het ook voorkomen dat nieuwe crewleden niet automatisch worden toegevoegd aan het crewforum van de crew. Deze nieuwe crewleden kunnen door ons handmatig worden toegevoegd. Ook hiervoor hebben wij de managernaam van het nieuwe crewlid en de naam van de crew nodig.

  Dit topic is enkel bedoeld om dergelijke gevallen te melden, wij zorgen er dan voor dat de ex-crewleden worden verwijderd of nieuwe crewleden worden toegevoegd. Het is dus niet de bedoeling dat hier over dergelijke zaken wordt gediscussieerd.


 • Managernaam crewlid: Gizmo69
  Crewnaam: Art of soccer

  Ons nieuwe crewlid kan niet op ons crewforum.

 • Community Manager

  @a-touch-of-magic_nl Doorgegeven, ik laat het weten als hij is toegevoegd.


 • Managernaam crewlid: jonadinho123
  Crewnaam: Golden Glory

  Nieuw crewlid kan nog niet op ons crewforum.

 • Community Manager

  @vertrigo_nl Doorgegeven, ik laat het weten als hij is toegevoegd.

 • Community Manager

  @a-touch-of-magic_nl @Vertrigo_NL Ze zijn toegevoegd.


 • Managernaam ex-crewlid: yogibear2013
  Crewnaam: Golden Glory

  Graag toegang tot ons crewforum ontzeggen.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.