Ex-crewleden op crewforum

 • Moderator NL

  Beste crews,

  Met de invoering van het huidige forum is er het een en ander verandert aan het interne forum voor crews. Crews hebben sindsdien een eigen forum, waar enkel crewleden toegang tot hebben. Op dit moment is echter het probleem dat managers die een crew verlaten toegang blijven behouden tot het crewforum van hun voormalige crew. Bij deze informeren we jullie hierover en geven we tevens de mogelijkheid om dergelijke gevallen aan ons door te geven. Dit doe je door volgende regels te kopiëren en in te vullen:

  Managernaam ex-crewlid:
  Crewnaam:

  Dit topic is enkel bedoeld om dergelijke gevallen te melden, wij zorgen er dan voor dat de ex-crewleden worden verwijderd. Het is dus niet de bedoeling dat hier over dergelijke zaken wordt gediscussieerd.


 • Managernaam ex-crewlid: Bjorn2321_NL (ikzelf dus ;) )
  Crewnaam: FC Voetsiebal_NL

 • Senior Staff

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.