Buitenkansjes


  • Kan iemand me uitleggen hoe de buitenkansjes uberhaut werken, wanneer komt er een? ik zie soms tijden niet een en dan een soms binnen een paar dagen een paar. En wat is een worker?


  • Ik heb dit topic even verplaatst naar het juiste forum.

  • Moderator NL

    Wanneer een buitenkans komt kan niemand je uitleggen, dat is pure willekeur.

    Een 'worker' is een sessie van de 'engine' van OSM. Op een dag komt een zogenoemde worker 8x langs en die koopt dan een aantal willekeurige spelers van de TL. Als jij een speler verkoopt aan een buitenlandse club is dat dus altijd aan een worker.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.