Kan geen filmpjes kijken voor boss points. tv altijd op zwart.


  • Sinds een paar weken staat de tv in de Business club de hele tijd op zwart. Kan dus geen bosspoints meer krijgen. Speel via de pc. Web browser is Microsoft edge. Andere web browsers geven hetzelfde resultaat.

  • Moderator NL

    Dan zijn er simpelweg geen filmpjes meer beschikbaar. Het aanbod is afhankelijk van de aanbieders en is geen onuitputtelijke bron van gratis BC.

Log in to reply
 

Looks like your connection to OSM Forum was lost, please wait while we try to reconnect.